Select Page

Program

PROGRAM (PDF)

8.15–8.50
Prihod udeležencev in registracija

GODALNI KVARTET FILOZOFSKE FILHARMONIJE:
MAŠA ANDROJNA, ANUŠA PLESNIČAR, METKA RAVNIK IN KARMEN LESJAK

9.15–10.00
Uvodni nagovori

  • red. prof. dr. Barbara Novak, prorektorica Univerze v Ljubljani
  • red. prof. dr. Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Osebni pogledi na pedagogiko

  • red. prof. dr. Mara Cotič, dekanja Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem
  • red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek, dekanja Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru
  • izr. prof. dr. Janez Vogrinc, dekan Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani

TILEN ABRAM (BARITON), PIERINA CAVALIERE MRŠIĆ (KLAVIR)

10.15–10.45
Perspektive študija pedagogike v drugem stoletju njegovega razvoja (predavanje)

  • izr. prof. dr. Tadej Vidmar, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

BALETNI NASTOP, KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA (MENTOR MIHAEL ŽVEGLIČ)

11.00–11.15  Odmor za kavo

11.15–11.30
Upokojeni profesorji in profesorice se spominjajo (video in avdio predstavitev)

zasl. prof. ddr. Barica Marentič Požarnik, zasl. prof. dr. France Strmčnik, red. prof. dr. Janez Sagadin, zasl. prof. dr. Ana Krajnc, zasl. prof. dr. Zdenko Medveš, red. prof. dr. Metod Resman, zasl. prof. dr. Sonja Kump, zasl. prof. dr. Boris Kožuh, red. prof. dr. Janko Muršak

METKA DEMŠAR GOLJEVŠČEK (VOKAL, KLAVIR)

11.30–12.45
Delo in karierne poti diplomantov pedagogike in andragogike (video in avdio predstavitev)

Mateja Maver (Šent, Slovensko združenje za duševno zdravje), Maja Milojkovič (Banka Slovenije), Maja Novljan (OŠ Brezovica), Barbara Smrekar (OŠ Polje), mag. Zdenka Birman Forjanič, Neda Đorđević (Andragoški center Slovenije), Tadej Bernik (samostojni novinar in fotograf), Ines Paravan (Inspira), Polona Franko (CDI Univerzum), mag. Tina Klarič, Barbara Bauman, Andreja Vuk (Center za poklicno izobraževanje), Mateja Chvatal (OŠ Trzin), Vika Potočnik (Pionirski dom), dr. Janez Vogrinc (Pedagoška fakulteta UL), mag. Erika Povšnar (Zdravstveni dom Kranj), Polona Küssel (OŠ Cvetka Logarja)

DUO AFRODITA (TINKARA MAJCEN IN ANA GORJANC), KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA

12.45–13.00
Študij: navodila za uporabo
, Društvo študentov andragogike in pedagogike

13.00–14.00  Kosilo

14.00­–16.00 Oblikovanje akademskega pedagoško-andragoškega prostora v Sloveniji (okrogla miza)

red. prof. dr. Robi Kroflič, moderator (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani), doc. dr. Sonja Rutar (Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem), red. prof. dr. Mojca Peček Čuk (Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani), doc. dr. Maja Mezgec (Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem), red. prof. dr. Edvard Protner (Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru)

Zaključek s plenarno razpravo

(Natisni program)

 

Dostopnost