PAD bo potekal v četrtek, 16. 9. 2021, študenstki PAD pa v sredo, 15. 9. 2021.

Program PAD 2021 – četrtek, 16. 9. 2021

8.00 – 9.00 Prijava udeležencev

9.00 – 9.15 Pozdravni nagovor

  • dr. Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete UL in
  • dr. Klara Skubic Ermenc, predstojnica Oddelka za pedagogiko in andragogiko

9.15 – 10.00 Možnosti učenja drug od drugega na delovnem mestu v času pandemije – dr. Jana Kalin in dr. Petra Javrh

10.00 – 10.45 Soočanje učiteljev s čustvenimi izzivi pri delu na daljavo – dr. Marjeta Šarić

10.45 – 11.15 Odmor

11.15 – 12.00 Covid-19: zgolj izkušnja ali točka preloma v profesionalnem razvoju učitelja? – dr. Danijela Makovec Radovan

12.00 – 12.45 Tri pandemične lekcije o vzgoji in izobraževanju – dr. Tomaž Grušovnik

12.45 – 14.00 Odmor za kosilo

14.00 – 14.45 Vzgoja v času pandemije zahteva izgradnjo inovativnih učnih okolij – primer vzgoje z umetnostjo – dr. Robi Kroflič, dr. Petra Janota Štirn in Darja Štirn

14.45 – 15.00 Odmor

15.00 – 16.00 Predstavitev primerov praks iz karantene v diskusijskih skupinah

  1. skupina: Delovno mesto: prostor zaupanja, podpore, izzivov, moderirata: dr. Jana Kalin in dr. Petra Javrh
  2. skupina: Soočanje s čustvenimi izzivi na delovnem mestu v času pandemije, moderira: dr. Marjeta Šarić
  3. skupina: Vzgoja v času pandemije zahteva izgradnjo inovativnih učnih okolij – primer vzgoje z umetnostjo, moderira: dr. Robi Kroflič

16.00 – 16.30 Zaključek PAD
Matej Peljhan: Razstava fotografskih del o vzgoji in izobraževanju iz časa karantene (Galerija ”Peti štuk” v petem nadstropju fakultete)

Program študentski PAD 2021 – sreda, 15. 9. 2021

8.30 – 9.00 Prijava udeležencev

9.00 – 9.20 Pozdravni nagovori

9.20 – 9.40 Podpora šolskih svetovalnih delavcev pri soočanju mladostnikov z razvojnimi nalogami in izzivi v odraščanju – Špela Stržinar

9.40 – 10.00 Pomen vseživljenjskega učenja pri odraslih z motnjo v duševnem razvoju – Tina Doberlet

10.00 – 10.20 Umiranje, smrt in žalovanje ali pot transformativnega učenja – Sanja Novaković in Nina Tušek

10.20 – 10.30 Odmor

10.30 – 10.50 Izobraževanje strokovnih delavcev v zaporu – Tara Adamčič

10.50 – 11.10 Izobraževalni program o osnovah veščin zborovskega petja kot kulturno-umetniško izobraževanje odraslih – Klara Hudournik

11.10 – 11.30 Univerza in predkarierni razvoj – Jaka Klun in Tilen Abram

11.30 – 11.40 Odmor

11.40 – 12.00 Izkušnje izvajalcev Ljudske univerze Radovljica z e-izobraževanjem v času pandemije – Katja Štravs

12.00 – 12.20 Odnos med šolsko politiko in pedagoško stroko med epidemijo koronavirusa – Janja Antić in Katja Černe

12.20 – 13.00 Svetovna kavarna (delo v skupinah)

13.00 – 14.00 Odmor za kosilo

14.00 – 15.00 Doktorska kavarna